Rooted Design for Routed Living | Alternatywne strategie projektowania

 subscribe
 english

Open call | open@design-in-residence.org

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
02-467 Warszawa, ul. Jazdów 2
tel.: +48 22 628 12 71/3
fax: +48 22 628 95 50
www.csw.art.pl

artists-in-residence laboratory
tel.: +48 22 628 12 71/3 ext.131
www.csw.art.pl/air
air@csw.art.pl

Kuratorki artists-in-residence laboratory:
Ika Sienkiewicz-Nowacka | ika@csw.art.pl
Marianna Dobkowska | marianka@csw.art.pl
Ula Siemion

Współpraca: Anna Ptak
Fundraising: Agnieszka Sosnowska

Public Relations:
Zofia Bugajna | zofia.bugajna@gmail.com

Webmaster: Ola Berłożecka | o.berlozecka@csw.art.pl
Identyfikacja graficzna: Marianna Dobkowska, Krzysztof Bielecki


nordic artists' centre
N-6963 Dale NORWAY
tel.: +47 5773 7220
www.nkdale.no

Dyrektor: Arild H. Eriksen | director@nkdale.no
Koordynatorka: Jasmina Bosnjak | coordinator@nkdale.no