Rooted Design for Routed Living | Alternatywne strategie projektowania

 subscribe
 english

Øystein Austad

Øystein Austad
Urodzony w 1979 r. w Bergen
W wieku lat osiemnastu Austad przeprowadził się z zachodniej Norwegii, gdzie dorastał, do Oslo, by spełnić swoje marzenie zostania projektantem. Po roku studiów na tamtejszej akademii sztuk pięknych przeniósł się do Oslo School of Design and Architecture. Po trzech latach studiów wziął urlop w celu odbycia stażu w najlepszym ówcześnie studiu projektowym w Oslo, Norway Says.
Po roku wrócił na uczelnię, gdzie poznał Jonasa Stokke. Po uczestnictwie w kilku wystawach i oficjalnym założeniu studia po dyplomie prowadzi dzisiaj StokkeAustad wspólnie z Jonasem Stokke i dwoma innymi partnerami.

www.stokkeaustad.com