Rooted Design for Routed Living | Alternatywne strategie projektowania

 subscribe
 english

Trond Nicholas Perry

Trond Nicholas Perry
Urodził się w 1977 roku w Kristiansand w Norwegii. Mieszka i tworzy w Warszawie.
W nieskończonym strumieniu myśli i świadomości Trond Nicholas Perry mówi "Stop! O czym właśnie myślałeś? O teatralnym stoliku do rysowania? O folkowym krześle?". Przedmioty, które go interesują, i które tworzy, zostają wybrane jak w grze w jednorękiego bandytę przez to właśnie zatrzymanie. Z ukłonem dla Jamesa Joyce'a i jego narracyjnego strumienia świadomości, który jest jak wizerunek owoców w jednorękim bandycie, Perry dodaje, że to Burroughs stawia kluczowe pytanie w momencie zatrzymania: "Jak przypadkowe jest to, co przypadkowe?"

Perry został magistrem sztuki pod kierunkiem profesorów Gediminasa i Nomedy Urbonasów w Akademii Sztuk Pięknych w Trondheim skupiając się głównie na asamblażu i surrealizmie. Obecnie bada konflikt między asamblażem a zestandaryzowanymi technikami produkcyjnymi w projektowaniu.

www.trondperry.com