Rooted Design for Routed Living | Alternatywne strategie projektowania

 subscribe
 english

CISZEWSKI Public Relationsmateriały prasowe

Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projektowania, PDF

Opisy prototypów, PDF

Noty biograficzne artystów, PDF

Rozmowa Markusa Degermana, Oscara Naruda i Tomka Rygalika, PDF

Misja a-i-r laboratory, PDF

o a-i-r laboratory, PDFRaport prasowy